Participació

TROBADA DE JOVES

el 24 d’abril, 19h al Centre Cívic de Sils

Informa’t i participa!!

 

TEMES A TRACTAR:

- Anem per feina (Brigada Jove 2017)

- Activitats Espai Jove

- Pressupost juvenil

- Precs i preguntes

 

 

 

Participació i plans locals de joventut

Participar significa actuar en la vida pública com un ciutadà actiu i corresponsabilitzar-se del desenvolupament de les polítiques públiques. Per participar no només cal tenir la iniciativa per fer-ho sinó que l'entorn ha d'estar preparat i permetre que les persones participin.

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya obliga a que les polítiques juvenils es planifiquin, s'executin i s'avaluin tot comptant amb la participació del jovent.

A Sils el Pla Local de Joventut és el document, aprovat pel Ple Municipal, que serveix per planificar i guiar les polítiques de joventut en l'àmbit municipal. S'inspira en els principis establerts en el Pla Nacional. Cal que en la seva elaboració es tingui en compte la participació dels joves.

En aquests moments, a inicis del 2016, cal redactar un nou pla per a quatre anys (2016-2019).

Per tant proposem que cada divendres, 19.00 a 20.00, en el si de l'Espai Jove del Centre Cívic de Sils, el jovent que ho desitgi es pugui trobar amb el tècnic de cultura i joventut per tal de col·laborar i influir en la redacció.

Al mateix temps caldria avaluar els resultats del Pla Local 2012-2015. Per tant el mètode de treball que us proposem és avaluar totes les accions de política de joventut que s'han realitzat durant aquests quatre anys, posar-les en relació a les necessitats i objectius que s'establien en aquest pla per, finalment, decidir com s'han de traslladar (si és que fa falta) al nou pla local.

Idealment el Pla Local de Joventut 2016-2019 s'hauria d'aprovar a final de març o durant l'abril perquè no és simplement un instrument de planificació sinó també un requisit per demanar el suport econòmic a la Generalitat de Catalunya de cara a les activitats de joventut que vulguem desenvolupar.

Lamentablement tot el que acabem de descriure té un cert aire finalista: dóna la sensació que us animem a fer un Pla Local perquè toca. Però us animem a veure-ho des del costat positiu i acostar-vos al Centre Cívic per conèixer el document, participar en la seva elaboració i, en el futur,demanar que les coses es facin tal com es van estipular.

Tot el que es vagi parlant es publicarà al blog de l'Espai Jove. Els acords més importants de moment els sintetirzarem aquí.

 

Participació i pressupost jove

Durant l'any 2015 un grup de joves del municipi, aprofitant una trobada amb la regidora i el tècnic de cultura i joventut, va manifestar el seu interès en poder disposar d'uns recursos econòmics per tal de destinar-los a les activitats de joventut que es decidissin entre els joves.

A partir del compromís que va adquirir la regidora us podem informar que l'Ajuntament posa a diposició dels joves durant aquest any 2026 un volum de 2.500 euros per tal que els mateixos joves en decideixen el destí. Només ens veiem obligats a condicionar-ho a:

  • que es destinin a activitats de joventut (per a joves o impulsades per joves)
  • que la seva assignació es decideixi de manera democràtica i participativa. El primer àmbit on prendre decisions ha de ser l'Espai Jove, especialment en la franja de 19.00 a 20.00. És un espai obert a tothom.
  • que les despeses s'efectuïn seguint els procediments administratius correctes. L'Ajuntament posa a disposició el tècnic de cultura i joventut per assessorar el jovent sobre aquest punt.
  • que els joves s'impliquin en l'execució de l'activitat (l'Ajuntament aporta recursos econòmics però les idees, les mans i les hores per fer realitat les vostres activitats les heu d'aportar els joves).

 

 

Temes: