Participació

Participació i plans locals de joventut

Participar significa actuar en la vida pública com un ciutadà actiu i corresponsabilitzar-se del desenvolupament de les polítiques públiques. Per participar no només cal tenir la iniciativa per fer-ho sinó que l'entorn ha d'estar preparat i permetre que les persones participin.

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya obliga a que les polítiques juvenils es planifiquin, s'executin i s'avaluin tot comptant amb la participació del jovent.

A Sils el Pla Local de Joventut és el document, aprovat pel Ple Municipal, que serveix per planificar i guiar les polítiques de joventut en l'àmbit municipal. S'inspira en els principis establerts en el Pla Nacional. Cal que en la seva elaboració es tingui en compte la participació dels joves.

Totes les novetats relatives a la participació juvenil en l'elaboració dels Plans Locals es publicaran al blog de l'Espai Jove. Els acords més importants de moment els sintetirzarem aquí.

 

Participació i pressupost jove

Durant l'any 2015 un grup de joves del municipi, aprofitant una trobada amb la regidora i el tècnic de cultura i joventut, va manifestar el seu interès en poder disposar d'uns recursos econòmics per tal de destinar-los a les activitats de joventut que es decidissin entre els joves.

A partir del compromís que va adquirir la regidora us podem informar que l'Ajuntament posa a diposició dels joves durant aquest any 2016 un volum de 2.500 euros per tal que els mateixos joves en decideixen el destí. Només ens veiem obligats a condicionar-ho a:

  • que es destinin a activitats de joventut (per a joves o impulsades per joves)
  • que la seva assignació es decideixi de manera democràtica i participativa. El primer àmbit on prendre decisions ha de ser l'Espai Jove, especialment en la franja de 19.00 a 20.00. És un espai obert a tothom.
  • que les despeses s'efectuïn seguint els procediments administratius correctes. L'Ajuntament posa a disposició el tècnic de cultura i joventut per assessorar el jovent sobre aquest punt.
  • que els joves s'impliquin en l'execució de l'activitat (l'Ajuntament aporta recursos econòmics però les idees, les mans i les hores per fer realitat les vostres activitats les heu d'aportar els joves).

 

 

Temes: