Informació municipal

Ll'Ajuntament té uns òrgans de comunicació on publica informació que val la pena que els joves tingueu presents.

  1. Un tauler d'anuncis on apareixen totes les convocatòries (ajuts, premis, pisos per a joves, brigada jove...).
  2. El Quadern de Sils, on apareix informació sobre les activitats de l'Ajuntament, de les associacions, articles d'història i tradicions...
  3. Un buscador d'articles sobre Sils, on els participants en l'Anem per feina, la brigada jove de Sils, han introduït i digitalitzat tots els articles del Quadern de Sils. Aquest buscador permet trobar articles que faciliten el coneixement de la història del poble i la seva evolució recent. Van molt bé per redactar un treballs escolar i conèixer millor el municipi.
  4. Un facebook per a joves on difon la informació d'última hora.
  5. Un web municipal des d'on podreu conèixer més l'Ajuntament.

 

Informació juvenil d'abast nacional

El web de la Generalitat jove.cat recull informació actualitzada i veraç destinada als joves sobre treball, salut, formació, cultura, etc.

 

Recursos sobre polítiques de joventut

E-Joventut. Un recurs per als professionals que treballen amb joves.

Butlletí e-joventut, el butlletí per als professionals de joventut